Koncertní agentura ANIMA

Agency ANIMA

K O S T E L  S V A T É H O   J I L J Í

S T.  G I L E S   C H U R C H

Výstavbu této unikátní pražské památky započal biskup Jan IV. z Dražic a pokračoval Arnošt z Pardubic. Celá stavba byla koncipována jako vysoká trojlodní síň, pro účely kapituly, která tu nahradila řád německých rytířů, sídlících již předtím od r.1238 u staršího románského kostelíka.

This is an opportunity to listen to a unique concert of classical music. In the church they are located one of the biggest classical organ in Prague with 3500 reed-pipes, 3 manuals and 50 ranks (organ - pistons). Organ built in baroque-romantic style in 1737.

Kostel, kde Miloš Forman natáčel film Amadeus, vlastní unikátní varhany s 3500 píšťalami a třemi manuály.

St. Giles Church where Miloš Forman filmed Amadeus was founded in 1238. About one hundred years later it was enlarged to Gothic form. In 1731 it was reconstructed to Baroque style with rich decoration with frescoes.

Kostel svatého Jiljí v Praze byl vysvěcen 4. května 1371.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI KOSTELA SV. JILJÍ
Významným kazatelem v pražském kostele sv. Jiljí byl Jan Milíč z Kroměříže, český náboženský myslitel a jeden z významných představitelů předhusitské reformace, který zde kázal česky již od roku 1364. Členem kapituly zde pravděpodobně byl i sv. Jan Nepomucký, generální vikář pražské arcidiecéze a mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů. Předpokládá se, že v kostele sv. Jiljí působil letech 1387-1388.

DOMINIKÁNI U SV. JILJÍ V PRAZE
Roku 1420 zanikla kapitula a kostel připadl utrakvistům. V roce 1626 byl darován řádu dominikánů, kteří tou dobou obývali klášter sv. Anežky na Františku (před příchodem Jezuitů do Prahy dominikáni sídlili u kostela sv. Klimenta - dnešní Klementinum). Dominikáni se rozhodli zbudovat klášter v bezprostřením okolí kostela sv. Jiljí, na místě přilehlých objektů a staré farní školy. Na Staré Praze tak vyrostl rozlehlý čtyřkřídlý objekt mezi ulicemi Husova, Jalovcová a Jilská.

St. Giles Church is still a part Monastery of the Dominican order. The whole of the interior of the church including the benches you will sit on date from 1686.


St . Giles Church:
Husova street No. 8
Prague 1 - Old TownLook at the: Google Maps